ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

5-6 Nisan 2019
İZMİR, Türkiye

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 15 Mart 2019

Sempozyum Erken Ödeme Son Günü: 18 Şubat 2019

Sempozyum Geç Ödeme Son Günü: 18 Mart 2019

Kongre Programı İlanı: 28 Mart 2019

Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2019

Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi: 15 Nisan 2019

Bağlantılar

Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.


ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

 

Kıymetli Bilim İnsanları,

Bilimsel bilginin hızla değiştiği ve katlanarak arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme sürecinin yaşandığı Dünyada bilgi, ülkelerin ve kıtaların sınırlarını aşmaktadır. Bilim insanları bu değişimi hem yönlendirmek hem de takip etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk hem bilim insanlarının kendilerine ve mesleklerine bir saygının gereği hem de akademik camiada var olmanın koşuludur. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyenlerin, zamanla alanlarında söz sahibi olmaktan uzaklaşacakları şüphesizdir.

ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, bilimsel bilginin evrensel olduğundan hareketle dünyanın değişik ülkelerinden pek çok akademisyeni buluşturmayı hedeflemektedir. Mühendislik-Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen-Matematik Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri alanlarında katılımın olacağı kongre alanında söz söylemek isteyen tüm akademisyenleri beklemektedir.

Diğer taraftan Erasmus Sempozyum, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek, bilgi paylaşımı ve farklı bakış açılarını ortaya çıkarmalarınız sağlamayı amaçlamaktadır. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı sempozyum, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İzmir’de gerçekleştirilecektir.

 

 

Sempozyum Kitabı

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinler, ISBN'li olarak Sempozyum Bildiri Kitabında (Proceeding Book) yayınlanacaktır. Yazarlara bildiri kitabının PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.

Sempozyum Özet Kitabı

Sempozyumda sunulan bildirilerin özet kitabı ISBN’li ve e-kitap olarak yayınlanacaktır.


Konuşmacılar [Tümü]


Doç. Dr. Liudmila ArcimaviČienė
Vilnius Üniversitesi, Litvanya
Prof. Dr. Galia MARINOVA
Sofya Teknik Üniversitesi, Bulgaristan
Dr. Öğr. Üyesi Marijan Premović
Montenegro Üniversitesi, Karadağ
Prof. Dr. Şemsi Yazıcı
Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hülya Gür
Balıkesir Üniversitesi, Türkiye