3. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

11-13 Ekim 2019
Paris, Fransa

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 26 Eylül 2019

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 1 Temmuz 2019

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 27 Eylül 2019

Kongre Programı İlanı: 26 Eylül 2019

Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi: 1 Ağustos 2019

Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi: 20 Ekim 2019

Sempozyum Günleri:11-13 Ekim 2019

Geçmiş Sempozyumlar

 

Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Özet ile katılım sağlayabilirsiniz. Tam metin gönderen katılımcılar için iki farklı tercih sunulmaktadır.

1. Sempozyuma sunulan bildiriler hakem sürecinden sonra Tam Metin Bildiri Kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

2. Dileyen katılımcıların bildirileri İngilizce veya Fransızca olmak koşuluyla  ve hakem sürecinden geçirildikten sonra Fransa'dan bir yayınevi olan Livre de Lyon tarafından Uluslararası  Kitapta Bölüm olarak yayınlanacaktır.  Bunun için  katılımcılar ileve 50 Euro ödemelidirler.   Söz konusu para yayınevine verileceğinden  paranın Fransa'da sempozyum mekanında ödenmesi gerekmektedir.