2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

3. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

11-13 Ekim 2019
Paris, Fransa

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 26 Eylül 2019

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 1 Temmuz 2019

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 27 Eylül 2019

Kongre Programı İlanı: 26 Eylül 2019

Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi: 1 Ağustos 2019

Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi: 20 Ekim 2019

Sempozyum Günleri:11-13 Ekim 2019

Geçmiş Sempozyumlar

Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

 

Kıymetli Bilim İnsanları,

Bilimsel bilginin hızla değiştiği ve katlanarak arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme sürecinin yaşandığı Dünyada bilgi, ülkelerin ve kıtaların sınırlarını aşmaktadır. Bilim insanları bu değişimi hem yönlendirmek hem de takip etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk hem bilim insanlarının kendilerine ve mesleklerine bir saygının gereği hem de akademik camiada var olmanın koşuludur. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyenlerin, zamanla alanlarında söz sahibi olmaktan uzaklaşacakları şüphesizdir.

2. ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, bilimsel bilginin evrensel olduğundan hareketle dünyanın değişik ülkelerinden pek çok akademisyeni buluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim Bilimleri, Fen-Matematik Bilimleri, Güzel Sanatlar, Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Sosyal Bilimler alanlarında katılımın olacağı kongre alanında söz söylemek isteyen tüm akademisyenleri beklemektedir.

Diğer taraftan Erasmus Sempozyum, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek, bilgi paylaşımı ve farklı bakış açılarını ortaya çıkarmalarınız sağlamayı amaçlamaktadır. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı sempozyum, moda ve sanat şehri Paris'te gerçekleştirilecektir.

 

TAM METİN YAYINLAMA

Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Özet ile katılım sağlayabilirsiniz. Tam metin gönderen katılımcılar için iki farklı tercih sunulmaktadır.

1. Sempozyuma sunulan bildiriler hakem sürecinden sonra Tam Metin Bildiri Kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

2. Dileyen katılımcıların bildirileri İngilizce veya Fransızca olmak koşuluyla  ve hakem sürecinden geçirildikten sonra Fransa'dan bir yayınevi olan Livre de Lyon tarafından Uluslararası  Kitapta Bölüm olarak yayınlanacaktır.  Bunun için  katılımcılar ileve 50 Euro ödemelidirler.   Söz konusu para yayınevine verileceğinden  paranın Fransa'da sempozyum mekanında ödenmesi gerekmektedir.

Konuşmacılar [Tümü]


Destekleyen Kurumlar