3. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

3. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

6-7 Mart 2020
Ankara, Türkiye

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 

24 Şubat 2020

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

16 Ocak 2020

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

25 Şubat 2020

Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 

1 Mart 2020

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 

15 Mart 2020

Tam Metin Kitabının Yayınlanması: 

20 Mart 2020

Geçmiş Sempozyumlar

Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.


3. ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu

Kıymetli Bilim İnsanları,

Bilimsel bilginin hızla değiştiği ve katlanarak arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşme sürecinin yaşandığı Dünyada bilgi, ülkelerin ve kıtaların sınırlarını aşmaktadır. Bilim insanları bu değişimi hem yönlendirmek hem de takip etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk hem bilim insanlarının kendilerine ve mesleklerine bir saygının gereği hem de akademik camiada var olmanın koşuludur. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyenlerin, zamanla alanlarında söz sahibi olmaktan uzaklaşacakları şüphesizdir.

3. ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, bilimsel bilginin evrensel olduğundan hareketle dünyanın değişik ülkelerinden pek çok akademisyeni buluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim Bilimleri, Fen-Matematik Bilimleri, Güzel Sanatlar, Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Sosyal Bilimler alanlarında katılımın olacağı sempozyum alanında söz söylemek isteyen tüm akademisyenleri beklemektedir.

Diğer taraftan Erasmus Sempozyumu, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek, bilgi paylaşımı ve farklı bakış açılarını ortaya çıkarmalarınız sağlamayı amaçlamaktadır. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı sempozyum, 6-7 Mart 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

 

TAM METİN YAYINLAMA

Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Özet ile katılım sağlayabilirsiniz. 

Sempozyuma sunulan bildiriler hakem sürecinden sonra Tam Metin Bildiri Kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

Konuşmacılar [Tümü]


Destekleyen Kurumlar